Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DÖNEMİN ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLERLE CÂHİLİYE ARAPLARINDA AHLAK / MORALITY IN ARABS OF JAHILIYYAH WITH SAMPLES FROM JAHILIYYAH POETRY

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ferihan ÖZMEN

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 3;
Start page: 300;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Şiir | Ahlak | Cahiliyye | Arap

ABSTRACT
Bu makale, İslam öncesi dönemde Arapların ahlakî özelliklerini konu etmekte, Câhiliye şiiri ve atasözlerinden örneklerle onların iyi ve kötü davranış özelliklerinden kesitler sunmaktadır. İslam öncesindeki hayatlarına dair anlatılanlarda genellikle putlara tapmaları, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeleri, içki içip fuhuş yapmaları yoğun olarak vurgulanmış olsa da şüphesiz Câhiliye Arapları İbrâhimî geleneğe büyük saygı duyuyorlar ve hayatın her alanında bu gelenekten bazı izler taşıyorlardı. Bu makalede söz konusu dönemde Araplar arasında “mürûe” (mürüvvet) kavramıyla ifade edilen ahde vefa, cömertlik, misafirperverlik, yoksullara yardım, cesaret, yiğitlik gibi bazı erdemlerin yaygın olduğundan sözedilmekte, ancak bunların altındayatan sâikin keskin bir “şeref” duygusu olduğu ve özellikle kişi ve kabile şerefinin, dönemin ahlâk zihniyetini belirleyen en önemli etkenler olduğu vurgulanmaktadır.This article focuses on moral characteristics of pre-Islamic era Arabs and presents examples of their both positive and negative behavioral features with examples from Jahiliyyah poetry and proverbs. They are usually depicted as idolatrous, adulterous, alcoholic, atrocious people, who bury their daughters alive, but Jahiliyyah Arabs certainly had great respect for Abrahamic tradition and they bore the traces of this tradition at every aspect of their life. At that era, they used the term “mürûe” or “mürüvvet” (magnanimity) for virtues like generosity, benevolence, hospitality, bravery, chivalry and helping the poor. This article emphasizes that the main incentive behind these virtues is a strong sense of “honor”, and states that individual and tribal sense of honor is the most prominent factor that determines the moral sentiment of the era.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions