Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dostępne metody oceny zjawiska aspirynooporności i jego znaczenie w leczeniu pacjentów z chorobą wieńcową

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marek Postuła | Agnieszka Kapłon-Cieślicka | Agnieszka Strzelak | Marek Rosiak | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 10;
Issue: 4;
Start page: 313;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: kwas acetylosalicylowy | aspirynooporność | choroba wieńcowa | |

ABSTRACT
W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się zjawisku oporności na leki przeciwpłytkowe. Opornością na kwas acetylosalicylowy (ASA) nazywamy zaburzenia adhezji i agregacji wynikające z niepełnego zahamowania przez ASA syntezy tromboksanu A2 (TXA2). Do jej diagnozowania służą testy oceny funkcji płytek, m.in. LTA - agregometria optyczna, VerifyNow®, analizator funkcji płytek PFA-100™ oraz pomiar stężenia 11 -dehydro-thromboksanu B(2) w moczu. W populacji chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi aspirynooporność, oceniana za pomocą różnych metod, wiąże się ze zwiększeniem ryzyka przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Obecnie jednak brak jest jednoznacznych wytycznych dotyczących oceny zjawiska oraz postępowania w celu poprawy rokowania, a pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego nie powinni mieć rutynowo wykonywanych testów oporności na ASA. Chociaż Europejskie i Polskie Towarzystwa Kardiologiczne nie zalecają rutynowego monitorowania funkcji płytek krwi w trakcie terapii ASA, to w przypadku chorych obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym, z powtarzającymi się pomimo przewlekłego leczenia przeciwpłytkowego incydentami zakrzepowymi, wykonanie oznaczenia funkcji płytek krwi może być uzasadnione. Poniższy artykuł opisuje zjawisko oporności na ASA z uwzględnieniem definicji, częstości, diagnostyki oraz postępowania w przypadku jego wystąpienia.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil