Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DRAMSKE TEHNIKE U PREVENCIJI POREMEĆAJA U PONAŠANJU I FUNKCIONIRANJU DJECE I MLADIH

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Josip Janković | Slavica Blažeka | Mario Rambousek

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 7;
Issue: 2;
Start page: 197;
Date: 2000;
Original page

Keywords: support-sistem | prevencija poremećaja u ponašanju | male kreativne socijalizacijske skupine | koncept otpornosti | strouk | djeca s posebnim potrebama | dramski odgoj | dramske tehnike

ABSTRACT
Rad je posvećen prikazu primjene dramskih tehnika u primjeni malih kreativnih socijalizacijskih skupina (MKSS) i drugim pristupima i programima kao mogućem novom kompleksu metoda i tehnika u prevencije poremećaja u ponašanju i funkcioniranju djece i mladih izloženih rizičnim činiteljima visokog intenziteta u njihovom rastu, razvoju, sazrijevanju i socijalizaciji. Posebno je naglašena mogućnost primjene dramske ekspresije u radu sa djecom i mladima s posebnim potrebama koja su zbog psihofizičkih ili odgojnih poteškoća smještena u institucije. U radu su prikazana iskustva primjene dramskih tehnika stečena dvogodišnjim radom u okviru programa “Male kreativne socijalizacijske skupine” sa populacijom djece i mladih s posebnim potrebama koji borave u ustanovama Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek i Specijalna bolnica za zaštitu djece i mladih sa neuromotornim i motoričkim smetnjama - Goljak. Rezultati permanentne evaluacije rada malih kreativnih socijalizacijskih skupina dobiveni kvantitativnom analizom, korištenjem skala procjene i kvalitativnom analizom, korištenjem dnevnika vođenih tijekom rada s ovim skupinama pokazuju da je elemente odgojnog teatra kao i pripadajuće tehnike moguće dobro uklopiti u već postojeći sustav prevencije. Iskustva voditelja ovih skupina pokazuju i visok stupanj učinkovitosti dramske ekspresije u brojnim elementima promjene percepcije, stavova i ponašanja kod djece s posebnim potrebama izložene dodatnom visokom riziku.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program