Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DREPTUL COPILULUI LA LEGĂTURI PERSONALE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gabriela Lupsan

Journal: EIRP Proceedings
ISSN 2067-9211

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 276;
Date: 2007;
Original page

ABSTRACT
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului adoptată la data de 20noiembrie 1989. Textul care a revoluţionat viziunea juridică asupra statutului copilului, prin prismaprerogativelor fundamentale care aparţin oricărui copil, în calitatea sa de mic om, l-a reprezentatConvenţia internaţională asupra drepturilor copilului1, adoptată în unanimitate de OrganizaţiaNaţiunilor Unite la data de 20 octombrie 1989 şi ratificată apoi de toate statele membre ale ONU, cuexcepţia S.U.A şi Somaliei. Această convenţie recunoaşte copilului un ansamblu de drepturifundamentale, printre care enunerăm dreptul la viaţă al fiecărui copil (art. 6.1), dreptul de a-şicunoaşte, în măsura posibilului, părinţii şi de a fi îngrijit de aceştia (art. 7), dreptul copilului de a nu fiseparat de părinţi împotriva voinţei lor (art. 9), dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricăreiprobleme care îl priveşte şi de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă care îlpriveşte (art. 12.2), dreptul la libertatea de expresie (art. 13), dreptul la libertatea de gândire, deconştiinţă şi religie (art. 14), dreptul la respectarea vieţii private (art. 16), dreptul copilului de a sebucura de cea mai bună stare de sănătate şi de a beneficia de servicii medicale şi de recuperare (art.24), dreptul la educaţie (art. 28) etc.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions