Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Držićev Gulisav Hrvat

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mira Muhoberac

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 12;
Issue: 19;
Start page: 157;
Date: 2008;
Original page

Keywords: Marin Držić | Gulisav Hrvat | Dubrovnik | qui pro quo | fortuna | sekret

ABSTRACT
Gulisav Hrvat jedan je od tekstnim opsegom najmanje zastupljenih dramskih osoba u komedij i Marina Držića Dundo Maroje. Na prvi pogled može izgledati da ima samo dramaturšku funkciju razrješitelja radnje fokusirane oko “rimske kurtizane” Laure pa mu se u interpretacij ama Držićeva opusa uglavnom ne posvećuje veća pozornost. Ovaj članak problematizira širi kontekst značenja naizgled sporedne dramske osobe zadužene za potenciranje komediografskoga mehanizma qui pro quo, upućujući na činjenicu da je Gulisav Hrvat jedina osoba iz Vidrina dramskog opusa kojoj Dubrovčanin pridaje odrednicu/ime/prezime Hrvat i jedina osoba koja ima izravnu vezu sa sjevernom Hrvatskom. Bacajući svjetlo na Augustu, Augsburg, njemačko-hrvatske, ali i talijanske veze u širem, pa i teološkom kontekstu, autorica pronalazi vezu i s Držićevom biografijom, otvarajući i pitanje dramaturških, teatroloških, povij esnih i kulturoloških poveznica u svakoj od trideset dramskih osoba u Dundu Maroju što je svrstavaju ne samo u najbolju hrvatsku komedij u svih vremena nego i u slojevitu dramu epohe.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?