Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Duży polip zapalny wstępnicy jako przyczyna utajonego krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Bała | Hanna Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 12;
Issue: 3;
Start page: 271;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: polip zapalny | utajone krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego | dziecko

ABSTRACT
Przedstawiono przypadek 6-letniej dziewczynki, u której duży polip zapalny wstępnicy był przyczyną utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions