Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Działalność miejskiej pracowni psychologicznej dla dzieci w Łodzi w latach 1919-1938

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Cisińska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 3;
Start page: 293;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Miejska Pracownia Psychologiczna | upośledzenie umysłowe | szkoły powszechne | szkoły specjalne

ABSTRACT
Wprowadzenie: W okresie międzywojennym powstało w Łodzi wiele instytucji, mających na celu służenie łódzkiemu szkolnictwu powszechnemu. Do takich placówek należała, poza Pracownią Przyrodniczą i Pracownią Robót Ręcznych, Miejska Pracownia Psychologiczna (MPP). Celem pracy było przedstawienie działalności Miejskiej Pracowni Psychologicznej w Łodzi i jej znaczenia dla dzieci z łódzkich szkół. Materiały i metody: Podstawowym źródłem przy opracowaniu zagadnienia stanowiły materiały znajdujące się w Archiwum Państwowym miasta Łodzi oraz periodyki pedagogiczne i medyczne ukazujące się w okresie międzywojennym. Wyniki: Istnienie MPP miało ogromne znaczenie dla kształtowania i wychowania dzieci i młodzieży. Dzięki jej działalności wyodrębniono dzieci z różnym stopniem niedorozwoju psychicznego i fizycznego, które następnie kierowano do specjalnych szkół powszechnych. Wnioski: Należy podkreślić, że MPP była ośrodkiem szerzącym wiedzę psychologiczną. Otwarcie tego rodzaju placówki zaowocowało powstaniem podobnych zakładów w innych miastach na terenie Polski.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions