Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dziesięcioletnia ocena częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori i oporności na metronidazol oraz klarytromycynę u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Franciszek Iwańczak | Grażyna Gościniak | Barbara Iwańczak | Joanna Grabińska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 141;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: H. pylori | H. heilmannii | przewlekłe zapalenie żołądka | choroba wrzodowa | przeciwciała CagA | VacA | oporność | metronidazol

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zakażenie H. pylori odgrywa istotną rolę w etiopatogenezie chorób żołądka i dwunastnicy u dzieci. Cel pracy: Ocena częstości występowania zakażenia H. pylori w okresie ostatnich 10 lat u dzieci z uwzględnieniem ich wieku, rozpoznania, oporności szczepów na metronidazol, klarytromycynę i amokszycylinę przed i po eradykacji. Materiał i metody: Badaniami objęto 3536 dzieci w wieku od 5 do 18 lat, u których z powodu przewlekłych bólów brzucha w latach 1993-2002, wykonano badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz badanie bioptatu błony śluzowej żołądka w kierunku zakażenia H. pylori (hodowla, preparat bezpośredni) i oceny histologicznej. U 1052 dzieci oceniano zakażenie H. pylori po leczeniu eradykacyjnym oraz u 570 dzieci badano oporność szczepów na metronidazol, klarytromycynę i amoksycylinę przed i po eradykacji. Ponadto u 143 dzieci badano obecność przeciwciał przeciwko CagA i VacA w surowicy. Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały zmniejszenie się częstości występowania zakażenia H. pylori u dzieci z przewlekłymi bólami brzucha z 50% w roku 1993 do 22,2% w roku 2002. Wraz z wiekiem wzrastała liczba dzieci zakażonych H. pylori. U 0,25% badanych rozpoznano zakażenie H. heilmannii. Najczęściej zakażenie H. pylori stwierdzano u dzieci z chorobą wrzodową dwunastnicy i(lub) żołądka, Wykazano statystycznie istotnie częstsze występowanie przeciwciał przeciwko CagA i VacA w surowicy dzieci z chorobą wrzodową w porównaniu z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. Wykazano narastanie oporności na metronidazol i klarytromycynę w ostatnich latach zarówno przed, jak i po eradykacji. Wnioski: Przeprowadzone badania wykazały wpływ wieku i choroby na częstość występowania zakażenia H. pylori oraz narastanie w ostatnich latach oporności na metronoidazol i klarytromycynę zarówno przed, jak i po eradykacji.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions