Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

EDUCATING AS THE LINEAR CONTROL PROCESS I. MATHEMATICAL MODEL OF PUPILS (STUDENTS) AND TEACHERS / Vzdělávání jako lineární řízený proces I

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Losenický Miroslav

Journal: Technológia vzdelávania
ISSN 1335-003X

Volume: 18;
Issue: 2;
Start page: 2;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Controller | Controlled object | Transfer function | Identification | Controlled process | Mathematical modell | Transient function | Education process | Teacher's type | Pupil's type | Unit function response

ABSTRACT
Knowledges of attributes and parameters of components involved in a dynamical process, their mathematical formulation, is a necessary precondition for a mathematical description of dynamic actions. If the education process is considered to be a controlled linear action ongoing in time, then this process can be analysed wiht the help of the mathematical model in which teachers and pupils are appointed as its components. This paper deals with the description of the author's mathematical typification of a few basic teachers' and learners' types that act in an educational process most frequently. Star-ting sources are based on author's practical knowledges and hypothesis that this pedagogical experience can be proved with the help of mathematical modelling. Creating and applying mathematical models on the interaction between teachers and learners represent the result of a speculative-experimental identification. The structure of derived mathematical relations enable the qualitative description of some facts and interrelations which occure in teaching but teachers discuss them only verbally. To sum up, simple educative relations described in this article have mathematically expressed experience which the teacher has achieved in the course of his pedagogical practice.Nezbytným předpokladem pro matematický popis dynamických dějů je znalost vlastností a parametrů členů, které se tohoto procesu účastní a jejich matematické vyjádření. Chápeme-li vzdělávání jako v čase probíhající řízený lineární děj, je tedy třeba znát tzv. matematický model jak žáka tak i učitele. V příspěvku je uveden popis postupu, kterým autor dospěl k několika základním typům obou účastníků zmíněného procesu. Výchozími podklady jsou jeho praktické zkušenosti. Vytvořené matematické modely tedy představují výsledek spekulativně - experimentální identifikace. Struktura odvozených vztahů umožňuje kvalitativní popis některých faktů a souvislostí, které se v procesu výuky vyskytují a vesměs se mezi pedagogy sdělují pouze verbálně. Lze tedy shrnout, že uvedené jednoduché vztahy, které jsou v příspěvku uvedeny, představují matematický popis zkušeností, k nimž učitel v průběhu své pedagogické praxe dospěje.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?