Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

EDUCATION OF CHILDREN IN NATIONAL LITERATURE NOVELS
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMANLARINDA ÇOCUK EĞİTİMİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hüsrev AKIN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 427;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: National Literature | novel | children | education | education of children Milli Edebiyat | roman | çocuk | eğitim | çocuk eğitimi.

ABSTRACT
The period of national literature is a time when Ottoman Empire experienced new tendencies in the field of education. The families of that time tried to find the ways to bring up their children to the best and decided on private schools opened by foreigners and minorities. It is possible to see the demand towards those private schools in the novels of the time. The traces of the educational life of the time are found in the novels of national literature period, and how and in which schools the children of that time were brought up are revealed. Milli Edebiyat dönemi Osmanlı Devleti’nin eğitim alanında yenilikleri uygulamaya çalıştığı bir dönemdir. O dönemin aileleri çocuklarına iyi bir eğitim vermenin yollarını aramışlar, bu arayışın sonucunda yabancıların ve azınlıkların açtıkları özel okullara rağbet göstermişlerdir. Özel okullara gösterilen bu rağbeti dönemin romanlarında da yakalamak mümkündür. Milli Edebiyat dönemi romanlarında o dönemin eğitim hayatının izlerine rastlanmakta, çocukların hangi okullarda ne şekilde öğrenim gördükleri ortaya çıkmaktadır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona