Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Efekt klasy a inhibitory konwertazy angiotensyny

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 3;
Issue: 4;
Start page: 329;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: efekt klasy | inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę

ABSTRACT
Łączenie leków w grupy (klasy) jest użytecznym sposobem opisu ich właściwości, pomaga w badaniach nad lekiem, w nauce o leku i w handlu lekiem. "Efekt klasy" - założenie, że wszystkie leki należące do tej samej grupy są sobie równe i mogą być zamiennie stosowane - jest jednak coraz częściej poddawany krytyce. Teoria „efektu klasy" bywa niestety wykorzystywana w nadrobieniu braku badań klinicznych leku należącego do danej klasy. Krytycy tej teorii podkreślają jednak, że założenie „równości" leków w obrębie klasy musi być potwierdzone odpowiednią dokumentacją naukową dotyczącą zwłaszcza porównywalnych efektów długotrwałego stosowania, jak i bezpieczeństwa. Poniższy artykuł omawia zagadnienia „efektu klasy" na przykładzie inhibitorów enzymu konwertazy angiotensyny. W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 11 inhibitorów ACE, w USA - 10 leków tej grupy. Zaledwie połowa z nich posiada jednak badania wskazujące na poprawę przeżycia i zmniejszenie śmiertelności chorych z niewydolnością serca lub zawałem mięśnia sercowego leczonych tymi lekami. Nadal nie jest jasne, czy takie same efekty są osiągane przy stosowaniu innych inhibitorów ACE, nieposiadających badań klinicznych ztzw. "twardym punktem końcowym".
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona