Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Eğitim Olgusunun Yöneticilerin İş Görme Anlayışlarına Etkisi: Türkiye’de Yabancı Dilde Eğitim Veren Orta Eğitim Kurumları Mezunları Üzerine Bir Araştırma

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Yener PAZARCIK

Journal: Journal of Administrative Sciences
ISSN 1304-5318

Volume: 11;
Issue: 21;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

ABSTRACT
Bireyin toplumsallaşmasında, ailenin, eğitim alınan okulların ve sonrasında çalışma yaşamının önemli etkileri vardır. Bu çalışma, aile ve iş yaşamının dışında eğitim hayatının, bireyin toplumsallaşması, değerlerinin oluşması üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada eğitim sisteminin ve bu sistemin uygulayıcısı olan okulların, bireyler üzerinde toplu bir etki yaratarak benzer bir toplumsallaşmaya neden olacağı ve ortak bir değerler sistemini oluşturacağı varsayımı hâkimdir. Araştırma varsayımına göre, oluşan ortak değer sisteminin sonucu olarak da bireylerin iş yaşamlarında başvurdukları iş görme anlayışlarında okulların etkisini görebilmek mümkün olacaktır. Bu amaçla, araştırma tasarımına uygun olarak seçilmiş eğitim kurumlarının, bireylerin iş ya-şamları üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla mezunlarının iş görme anlayışlarına olan etkisi ölçülmeye çalışılmıştır

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions