Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Eğitim Öğretim İlkeleri

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Burham SÜMERTAŞ

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 377;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

ABSTRACT
Bu yazı Abdülfeyyâz Tevfîk’in “Terbiye ve Talim Umdeleri” adlı kitabının Osmanlıca’dan günümüz Türkçe’sine aktarılmış hâlidir. Eser öğretmenlerin bilmeleri ve uygulamaları gereken eğitim-öğretim ilkelerini içermektedir. Kitabı günümüz diline kazandırırken özellikle öğretmen adayları ya da mesleğe yeni başlamış öğretmenlerin dikkatlerini çekmeyi amaçladık. Çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş okunduğunda kitabın yazılış amacı anlaşılırken, birinci bölümde eğitim üzerinde durulmakta ve ikinci bölümde öğretim ve ders anlatım biçimleri işlenmektedir.This paper is passed form of Abdulfeyyaz Tevfik’s work tittled “The Principles Of Education And Teaching” from Ottoman Turkish to contemporary Turkish. That work includes that the teachers should know and practice the principles of education and teaching. Especially, we aimed with this essay to draw attention of prospective teachers and recruits. The essay consists of introduction, and two parts. The aim of work occurs when the introduction is read. The first chapter focuses on education and the second chapter examinates the teaching and courses processing methods.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?