Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ekspresja białka zmutowanego genu p53 w rakach płaskonabłonkowych rozwijających się w oparzonych przełykach

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jerzy Rabczyński | Krzysztof Grabowski | Agata Kochman | Jerzy Błaszczuk

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 315;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przełyk | rak płaskonabłonkowy | zwężenia po oparzeniu | białko p53

ABSTRACT
Wstęp: Rak płaskonabłonkowy przełyku rozwija się 22-krotnie częściej w oparzonym przełyku. Mutacja genu supresorowego p53 z następową akumulacją patologicznego białka jest w nowotworach najczęściej spotykaną patologią dotyczącą pojedynczego genu. Jest możliwe, że różne czynniki mutagenne powodują różną ilość mutacji w zakresie genu 53 i różnice w ekspresji białka mutanta p53 w rakach rozwijających się w przełykach oparzonych i nie oparzonych.Cel pracy: Autorzy porównali ekspresję patologicznego białka p53 w rakach płaskonabłonkowych przełyku, rozwijających się w przełykach oparzonych oraz w przełykach bez poprzedzających zmian patologicznych. Materiał i metody: Badania immunohistochemiczne akumulacji patologicznego białka p53 z zastosowaniem techniki ABC przeprowadzono na skrawkach pochodzących od 7 chorych z rakiem płaskonabłonkowym rozwijającym się w oparzonym przełyku. Grupę kontrolną stanowiło 21 pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem rozwijającym się w przełyku bez wcześniejszych zmian anatomicznych.Wyniki: W raku płaskonabłonkowym rozwijającym się w przełyku oparzonym stwierdzono w 4 spośród 7 przypadków raka średnio zróżnicowanego, a w 3 przypadkach raka wysoko dojrzałego. Wysoką ekspresję patologicznego białka p53 stwierdzono w 9 na 13 przypadków średnio zróżnicowanego raka w przełyku nie oparzonym i we wszystkich 4 przypadkach raka w przełykach zbliznowaciałych po oparzeniu. W wysoko dojrzałym raku przełyku ujawniono słabą bądź średnią ekspresję p53 w 3 spośród 5 przypadków raka w przełykach grupy kontrolnej oraz w jednym z 3 przypadków raka w przełyku oparzonym. W badaniu immunohistochemicznym ujawniono umiarkowaną ekspresję białka p53 w jednym z 3 przypadków raka płaskonabłonkowego o niskim stopniu zróżnicowania rozwijającego się w nie oparzonym przełyku. Wnioski: Akumulacja białka mutanta genu supresorowego p53 występuje w podobnym natężeniu w rakach płaskonabłonkowych rozwijających się w przełykach bliznowato zwężonych po oparzeniu i bez tej patologii. Najwyższy stopień ekspresji patologicznego białka p53 stwierdzono w obu badanych grupach w rakach o średnim stopniu zróżnicowania.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions