Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ELAZIĞ KOLAN SPAS HOT SPRING WATERS
KOLAN (ELAZIĞ) KAPLICALARI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ahmet ATASOY | M. Dursun ÇİTÇİ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 493;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Peri Water | Spa | Fracture Zone | Hamam Mountain | Travertine Peri Suyu | Kaplıca | Fay Zonu | Hamam Dağı | Traverten.

ABSTRACT
Kolan spas on the border of Elazığ and Tunceli are formed between Karakoçan, Pamuklu and Bardaklı fracture zones which are matched around Hamam Mountain geometrically. The slopes looking the north of Hamam Mountain and the spring waters which is on Peri Water valley, because of the area’s geomorphological and techtonical structure, they are in a very deep valley. Because of the area’s limestone structure, in some way canyon seemed as if it is a valley. Peri Water valley has been rasing by techtonical activities and the exit of spa water have changed several times. The existence of spring water is related to techtonical structure and lithological features of the area. Because of the spring water’s being direct into Karakoçan limestone zone, it has been formed, in this techtonical structure which is lined north and south and from these directions fractures and cracks, hot waters come out of the surface. Controlling these spa water, like stalactite, stalagmite, pillar, travertine, limestone tufa karst froms or shapes are encountered. With the model “Do, run and transfer” foundations are formed and a lot of visitors come to visit especially from the vicinity every year. Kolan Kaplıcaları, Elazığ ile Tunceli sınırında Karakoçan, Pamuklu ve Bardaklı Fay Zonları’nın Hamam Dağı’nın çevresinde geometrik olarak çakıştığı yerlerde oluşmuşlardır. Hamam Dağı’nın kuzeye bakan yamaçları ve Peri Suyu vadisinde bulunan kaplıcalar, sahanın jeomorfolojik ve tektonik yapısından dolayı oldukça derin bir vadi içerisinde bulunmaktadır. Kalkerli arazinin özelliğinden dolayı yer yer kanyon vadi görünümünü almıştır. Peri Suyu vadisi tektonik hareketlerle yükselmekte ve kaplıca sularının çıkış yerleri de birkaç defa değişmiştir. Kaplıca kaynakları varlığını sahanın tektonik yapısı ile litolojik özelliklerine borçludur. Kaplıca sahası doğrultu atımlı Karakoçan Fay Zonu içerisinde bulunmasından dolayı şekillenmekte, bu tektonik yapı içerisinde oluşan kuzey – güney yönlü açılımların kırık ve çatlaklarından da sıcak kaynak suları yüzeye çıkmaktadır. Bu kaynak suları denetimde sarkıt, dikit, sütün, traverten, kalker tüfü gibi karstik şekillere rastlanılmaktadır. Çok çeşitli hastalıklara iyi geldiğinden dolayı Kolan Kaplıcaları’na yöre halkının ilgisi büyüktür. Üzerinde sosyal tesislerin de bulunduğu Kolan Kaplıcaları gelişme aşamasındadır. İyi bir şekilde tanıtıldığı taktirde çok geniş bir sahaya hizmet verebilme potansiyeline sahiptir.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona