Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

EleCare w leczeniu alergii na białka mleka krowiego - doświadczenia własne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Ewa Łoś-Rycharska | Aurelia Sielużucka |

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 14;
Issue: 2;
Start page: 91;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: alergia na białka mleka krowiego | dzieci | dieta elementarna | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: U dzieci z alergią na białka mleka krowiego, które wykazują objawy choroby pomimo stosowania silnych hydrolizatów białkowych, zalecana jest dieta elementarna. Cel pracy: Celem pracy była analiza skuteczności mieszanki elementarnej w leczeniu dzieci z alergią na białka mleka krowiego. Materiał i metody: Przeprowadzono analizę retrospektywną dokumentacji medycznej 23 pacjentów z alergią na białka mleka krowiego, w wieku od 1 do 39 miesięcy (średnio 10,7 miesiąca), którzy byli leczeni preparatem elementarnym EleCare. U 13 dzieci występowały zmiany skórne, u 4 objawy ze strony przewodu pokarmowego, a u 6 - zarówno objawy skórne, jak i ze strony przewodu pokarmowego. Wyniki: Po zastosowaniu preparatu elementarnego uzyskano remisję objawów klinicznych, najczęściej w ciągu pierwszych 1-3 dni. Objawy ze strony przewodu pokarmowego ustąpiły u wszystkich 10 pacjentów, którzy demonstrowali je przed zastosowaniem diety (u 9 remisja była całkowita). Wśród pacjentów ze zmianami skórnymi uzyskano redukcję ich nasilenia z średnio 45,2 pkt. w skali SCORAD (zakres 14-88) do 37,1 pkt. w trzeciej dobie (4-87) i 13,7 pkt. po kilku tygodniach (0-33). Średni czas stosowania preparatu elementarnego do uzyskania tolerancji białek mleka krowiego wynosił 6 miesięcy (zakres 1-36). Wnioski: Zastosowanie mieszanki elementarnej jest skuteczną metodą w leczeniu alergii na białka mleka krowiego.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions