Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The Electronic Book: Evolution or Revolution? / Elektronik Kitaplar: Evrim mi Devrim mi?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Daniela Živković

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 9;
Issue: 1;
Start page: 1;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: E-book | Digital library | Electronic publishing | Legal deposit | Copyright | E-kitap | Dijital kütüphane | Elektronik yayıncılık | Derleme yasası | Telif hakkı

ABSTRACT
[English abstract]The aim of the paper is to show the most important developments of the e-book in the last 10 years. Special emphasis is on the activities contributing to the creation of favorable condition for the production, distribution and reading electronic books. Successful information management with regard to e-books means defining the term e-book itself, developing identification systems, digital rights management and legal deposit as a part of digital libraries and cultural heritage.[Turkish abstract]Bu bildirinin amacı, elektronik kitaplarla ilgili son 10 yılın en önemli gelişmelerini incelemektir. Elektronik kitapların üretim, dağıtım ve okunması için gerekli koşulların yaratılmasına yardımcı olan etkinliklere özel önem verilmiştir. Elektronik kitaplarla ilgili başarılı bilgi yönetimi elektronik kitap teriminin tanımlanması, tanımlama sistemlerinin geliştirilmesi, sayısal hakların yönetimi ve sayısal kütüphaneler ve kültürel sistemin bir parçası olarak derleme yasasının geliştirilmesi anlamına gelmektedir.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?