Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Elektroniese WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal, A tot R)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Corlietha Swart

Journal: Lexikos
ISSN 1684-4904

Volume: 20;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal is die omvangrykste projek ooit rondom die Afrikaanse woordeskat. Dit dokumenteer hierdie woordeskat in sy wydste omvang — nie slegs Standaardafrikaans nie, maar ook die ander variëteite van Afrikaans. Alle vorme, hetsy dit omgangstaal, spreektaal, streektaal of standaardtaal is, word weerspieël. Vir alle moderne en kontemporêre gebruikers is dit nou ook in elektroniese formaat beskikbaar. Dit behels 'n omvattende, elektroniese verwysingsbron met gevorderde soekfunksies wat nie bloot die data van die gedrukte dele van die WAT bevat nie, maar ook 'n kerntesourus van Afrikaans as bonus het.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program