Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri InterPARES Project on the Electronic Records Management and Team Turkey Activities

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Külcü, Özgür | Çakmak, Tolga

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 287;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Electronic records management | InterPARES Project | Turkey | Elektronik belge yönetimi | InterPARES Projesi | Türkiye

ABSTRACT
InterPARES, 1999 yılında başlatılmış ve üç aşamadan oluşan bir projedir. Projeninüçüncü aşaması olan InterPARES 3, Türkiye’nin de içinde yer aldığı 15 takımlagerçekleştirilmektedir. Daha önce tamamlanan InterPARES projelerinin (InterPARES1, 1999-2001; InterPARES 2, 2002-2007) ortaya koyduğu kuramsal ve metodolojikyaklaşımlar, küçük organizasyonlardan büyük teşkilatlara kadar elektronik bilgi vebelge yönetimi sistemlerinin geliştirilmesinde geniş bir alanda uygulama potansiyelitaşımaktadır. Ancak özellikle daha önce güçlü bir bilgi/belge sistemi ile yapılandırılmamışorganizasyonlarda elektronik bilgi ve belge yönetimi uygulamalarının geliştirilmesikonusunda ciddi profesyonel desteklere gereksinim duyulmaktadır. Bu doğrultudaInterPARES 3 Projesi, daha önceki projelerde sayısal koruma üzerine geliştirilen kuram vemetodolojiyi, arşiv kaynağı olarak uzun dönemli saklama gereği duyulan belgelere sahipkurumlara yönelik uygulama modellerini geliştirmek için kullanmayı amaçlamaktadır.InterPARES Project was started in 1999 and it has three stages. Today, InterPARES 3Project studies are carried with 15 teams that contain Turkey. While the conceptual andmethodological findings of InterPARES 1 and InterPARES 2 (InterPARES 1/ 1999-2001;InterPARES 2/ 2002-2007) are equally applicable to larger and smaller organizationsand programs, archives with limited resources, which often have the greatest need forassistance, will result in the outcomes of the research difficult to apply without specificdirections on how to move forward. This research project will translate the theory andmethod of digital preservation drawn from research to date into concrete action plans for existing bodies of records that are to be kept over the long term by archives and archivalrecord units within organizations endowed with limited resources.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?