Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Endometrioza – rozpoznanie, leczenie według współczesnych rekomendacji

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof Szyłło | Jarosław Górski

Journal: Przegląd Menopauzalny
ISSN 1643-8876

Volume: 15;
Issue: 6;
Start page: 464;
Date: 2011;
Original page

Keywords: endometrioza | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Złożona i nie do końca poznana etiopatogeneza endometriozy powoduje, że brakuje skutecznej diagnostykii leczenia choroby. Silne i przewlekłe dolegliwości bólowe podbrzusza, bolesne miesiączki, bolesne współżycieoraz niemożność posiadania potomstwa znacznie pogarszają fizyczny i psychiczny komfort życia. Brak skutecznychmetod laboratoryjnych w rozpoznawaniu endometriozy zmusza do inwazyjnej diagnostyki laparoskopowej.Rodzaj leczenia najczęściej uzależniony jest od występowania dolegliwości bólowych u pacjentki lub niepłodnościzwiązanej z endometriozą. Autorzy podejmują próbę usystematyzowania zasad rozpoznawania oraz leczeniaendometriozy na podstawie aktualnych zaleceń towarzystw ginekologicznych.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program