Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Endosonografia w diagnostyce żylaków żołądka

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Wiechowska-Kozłowska | Andrzej Białek | Piotr Milkiewicz

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 15;
Issue: 2;
Start page: 129;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: diagnostyka nadciśnienia wrotnego | żylaki żołądka | endosonografia | powikłania marskości

ABSTRACT
Endosonografia (endoscopic ultrasonography - EUS), która stanowi połączenie endoskopii i badania ultrasonograficznego, nie należy do rutynowych badań wykonywanych w celu oceny nadciśnienia wrotnego. Metodą z wyboru w diagnostyce żylaków jest nadal gastroduodenoskopia, pozwalająca na dokładną ocenę jedynie zmian powierzchownych. Badanie endosonograficzne umożliwia bardziej szczegółową ocenę tej okolicy przewodu pokarmowego z możliwością obrazowania zmian, niedostępnych badaniu endoskopowemu. Wydaje się, iż w przyszłości, przy większej dostępności badania EUS może stanowić ono istotną metodę diagnostyki, a nawet terapii u chorych z nadciśnieniem wrotnym. Celem tego artykułu jest systematyczny przegląd obecnych i potencjalnych przyszłych zastosowań EUS w diagnostyce żylaków żołądka.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program