Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Enformasyon Yönetimi Sistemi Tasarımının Üretim Yapan İşletmelerde Faaliyet Temelli Maliyet Muhasebesi İçin Önemi = The Importance of Information Management System Design for Cost Accounting in Production Companies

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Satır, Benhür

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 82;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Maliyet muhasebesi | Faaliyet temelli maliyetlendirme yöntemi | Maliyet tahmini | Üretim yapan işletmeler | Enformasyon yönetimi sistemi | Tasarım | Cost accounting | Activity based costing method | Cost estimation | Production companies | Information management system | Design

ABSTRACT
Ürün maliyetlerinin gerçek değerlerine yakın tahmini, ürün kârlılıkları ve işletmelerin pazarda rekabetçi olabilmeleri için çok önemlidir. İşletme bir üretim işletmesi ise, özellikle siparişe dayalı üretim yapıyor veya çok çeşitli tipte ürün üretiyorsa maliyet tahmini zorlaşmaktadır. Bunlara ek olarak, üretim koşulları zorlu birişletme ise, ürün maliyeti için üretim sürecinden gelmesi gereken üretim enformasyonunun sağlıklı olması zorlaşmakta ve işletme için maliyet tahmini gerçek değerinden oldukça farklı olabilmektedir. Bazı ürünleriçin üretim ve teslimat süreci bittikten sonra, tahmini maliyete göre kâr beklenirken, gerçekleşen maliyetin fiyattan bile yüksek çıktığı ve aslında bu üretimden zarar edildiği çok geç olarak anlaşılabilmektedir. Bütün bu zorluklar aşılarak doğru bir maliyet tahmini yapılması için, enformasyon yönetim sisteminin maliyet muhasebesi sistemine uygun tasarlanmasının yanı sıra, sistemin sağlıklı ve güncel tutulması gerekmektedir. Bu çalışmada üretim koşullarının en zor olduğu işletmelerden birisi olan dökümhâneler için Faaliyet Temelli Maliyetlendirme Yöntemi uygulamaları esas alınarak, Enformasyon Yönetimi Sisteminin buna uygun nasıl tasarlanması gerektiği anlatılmıştır. / Estimating product cost close to their real values is very important for companies in order to know product profits and be competitive in the market. Cost estimation becomes harder for a production company, especially if it produces for order or has a wide rage product variety. In addition to these, if the company hastough production conditions, it becomes harder to obtain healthy information that comes from production processes and the estimated product costs might be very different than its real value. For some products, after the completion of production and distribution, it might be lately understood that although profit was expected by the estimated cost, loss happens since the realized cost is more than the price. To overcome all these obstacles and to make an accurate cost estimation, information management system should be designed according to cost accounting system which should be kept healthy and up to date. In this paper, based on the experiences on Activity Based Costing Method applications in foundaries, which are among the companies with hardest production conditions, the design of Information Management System with respect to accounting system is explained.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?