Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Enkele indrukke in verband met die interkerklike kongress, Okt. 1953

ADD TO MY LIST
 
Author(s): H. du Plessis

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 21;
Issue: 6;
Start page: 248;
Date: 1954;
Original page

ABSTRACT
Ons het geen aantekeninge gehou van die verrigtinge op hierdie kongres nie maar verskillende indrukke sal blywend by ons bly. In die eerste plek was ons besonder dankbaar dat met enkele uitsonderinge die sprekers en die referente van die N.G. Kerk op hierdie konferensie probeer het om ’n prinsipiële standpunt ten opsigte van die beginsel van apartheid in die sending in te neem.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?