Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Šenoina «Kanarinčeva ljubovca» u interpretaciji Jože Skoka

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Miroslav Šicel

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 11;
Issue: 18;
Start page: 85;
Date: 2007;
Original page

Keywords: Šenoa | «Kanarinčeva ljubovca | interpretacija | Joža Skok

ABSTRACT
U prvom dijelu ovoga rada podsjeća se na dosadašnja kritička i književnopovijesna raspravljanja o romantičarskim i realističkim stilskim obilježjima Šenoina proznog opusa (Barac, Škreb, Frangeš). U drugom dijelu – osvrčući se na književnopovijesni i interpretacijski metodološki postupak – kojim se Skok služi u svojoj analizi Šenoine pripovijestke «Kanarinčeva ljubovca», autor ovoga rada zaključuje kako Skok argumentirano dokazuje da ova pripovijetka sadrži sve bitne elemente realističke stilske poetike, kao jedna od prvih proza kojima u hrvatskoj književnosti započinje razdoblje realističke stilske formacije.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?