Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Eozynofilowe zapalenie jelita grubego u 4-letniego chłopca

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Joanna Gąsiorowska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 12;
Issue: 3;
Start page: 117;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: eozynofilowe zapalenie przewodu pokarmowego | eozynofilowe zapalenie jelita grubego

ABSTRACT
W pracy przedstawiono przypadek 4-letniego chłopca z wypryskiem atopowym, u którego - po przebyciu w wieku 2,5 lat zakażenia Yersinia enterocolica - utrzymywały się dolegliwości bólowe brzucha. Objawy znacznie zmniejszyły się po zastosowaniu diety eliminacyjnej (bezmlecznej) oraz cetyryzyny, trimebutyny i probiotyków. Po około pół roku wraz ze stopniowym rozszerzaniem diety nastąpiło znaczne nasilenie dolegliwości. Jednocześnie obserwowano utrzymywanie się powiększonych węzłów chłonnych w obrębie jamy brzusznej. Wykluczono wówczas aktywne zakażenie Yersinia enterocolica. Poszerzono diagnostykę i wykonano badanie endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W kolonoskopii stwierdzono niewielkie odcinkowe zatarcie siatki naczyniowej i granulowanie błony śluzowej, a w gastroskopii - zapalenie błony śluzowej żołądka. Wyniki badań histopatologicznych potwierdziły stan zapalny żołądka minimalnego stopnia, natomiast w jelicie grubym w wycinkach stwierdzono obecność granulocytów kwasochłonnych do 20 w polu widzenia. Jednocześnie wykonano testy skórne płatkowe i stwierdzono dodatni odczyn na mleko krowie i soję. Zastosowano dietę eliminacyjną oraz leczenie cetyryzyną, trimebutyną i probiotykiem uzyskując prawie całkow

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions