Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Epidemiologia cukrzycy typu 1

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Otto-Buczkowska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 4;
Start page: 229;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca typu 1 | dzieci i młodzież | epidemiologia | zapadalność

ABSTRACT
W ostatnich latach notuje się globalny gwałtowny wzrost zachorowań na cukrzycę typu 1 (T1DM) w większości krajów europejskich. Uważa się, że poza znaną predyspozycją genetyczną istotnie do tych zmian mogą przyczyniać się czynniki środowiskowe. Za destrukcję komórek β mogą być odpowiedzialne różne patomechanizmy. Wzrost zachorowalności obserwuje się szczególnie w najmłodszych i młodszych grupach wiekowych. Dramatyczna sytuacja epidemiologiczna wskazuje na konieczność szybkich rozwiązań: zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions