Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Epidemiologia i obraz kliniczny zapalenia płuc o etiologii mycoplasma pneumoniae u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Barbara Kamer | Przemysław Kiciński | Renata Pasowska | Tomasz Gęsicki | Konrad Pyziak

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 3;
Start page: 237;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Mycoplasma pneumoniae | zapalenie płuc | dzieci | epidemiologia | obraz kliniczny

ABSTRACT
Wprowadzenie: Mycoplasmapneumoniae jest niewątpliwie jednym z najczęstszych atypowych patogenów wywołujących zapalenie płuc u dzieci. Celem pracy była analiza częstości zachorowań i obrazu klinicznego zapaleń płuc, wywołanych przez Mycoplasma pneumoniae. Materiał i metody: Badaniami objęto 253 dzieci z zapaleniem płuc o etiologii Mycoplasma pneumoniae, hospitalizowanych w II Klinice Pediatrii i Alergologii oraz III Klinice Pediatrii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki" w latach 2003-2007. Badaną grupę stanowiło 111 niemowląt (I grupa), 66 dzieci od 2 do 3 r.ż. (II grupa), 43 dzieci od 4 do 7 r.ż. (III grupa) oraz 33 dzieci w wieku od 8 do 18 r.ż. (IV grupa). Wyniki: W badanym okresie czasu w obu klinikach hospitalizowano 4783 dzieci z powodu zapalenia płuc. Etiologię Mycoplasma pneumoniae stwierdzono u 253 (5,3%) dzieci, w tym u 111 (3,6%) dzieci I grupy, 66 (5,4%) II grupy, 43 (12,2%) III grupy i 33 (33%) IV grupy. Najczęstszym objawem klinicznym był kaszel, który występował u 84,7% dzieci z I grupy, u 90,9% z II grupy, u 88,4% z III grupy oraz 84,8% IV grupy. U dzieci poniżej 3 roku życia kaszlowi często towarzyszyła duszność, którą obserwowano u 75,7% niemowląt, 65,1% dzieci od 2 do 3 r.ż. oraz u 23,3% od 4 do 7 r.ż. i 21,2% od 8 do 18 r.ż. Ponadto obserwowano cechy zapalenia gardła, nieżyt nosa, podwyższoną temperaturę ciała, powiększenie węzłów chłonnych, objawy dyspeptyczne i zmiany skórne. W badaniu fizykalnym zmiany osłuchowe stwierdzono u 79,1% dzieci. W badaniach laboratoryjnych u 25,3% badanych stwierdzono podwyższone stężenie białka C-reaktywnego, a u 21,3% zwiększoną liczbę białych krwinek. Wnioski: Mycoplasma pneumoniae jest częstym czynnikiem etiologicznym zapaleń płuc, występuje nie tylko u starszych dzieci, ale także u niemowląt. Przebieg kliniczny zapalenia płuc o etiologii Mycoplasma pneumoniae jest mało charakterystyczny, najcięższy obserwuje się u niemowląt, u których przebiega z napadami męczącego kaszlu i dusznością.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?