Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Epidemiologiczna i kliniczna ocena guzków Heberdena i Boucharda

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Paweł Piędel | Leszek Szczepański

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 6;
Start page: 380;
Date: 2010;
Original page

Keywords: choroba zwyrodnieniowa stawów rąk

ABSTRACT
Badania podjęto w celu uzyskania orientacyjnego określenia występowaniazmian zwyrodnieniowych stawów międzypaliczkowychrąk w polskiej populacji i oceny znaczenia tych zmian dla chorych.Zbadano 100 osób, oceniając stawy palców II, III, IV, V u 50 mężczyzni 50 kobiet w wieku od 47 do 84 lat (średnia wieku 62 lata).Guzki Heberdena (zmiany zwyrodnieniowe stawów międzypaliczkowychdalszych) wykryto u 59 osób, a guzki Boucharda (zmianyw stawach bliższych) w 27 przypadkach. W zdecydowanej większościstopień zaawansowania tych zmian był niewielki. Najczęściejzmiany były zlokalizowane na palcu II, gdzie były najbardziejzaawansowane. Najrzadsze i najmniejsze były zmiany stawówpalca IV. Guzki Boucharda okazały się dwukrotnie, a guzki Heberdenaprawie dwukrotnie częstsze u kobiet niż u mężczyzn. W prawychrękach wykrywano nieco częściej zmiany zwyrodnieniowe,ale w lewych rękach więcej było zmian bardziej zaawansowanych.Skargi na bóle rąk zgłosiło 64% kobiet i 36% mężczyzn z chorobązwyrodnieniową palców rąk. Dla 8% kobiet i 17% mężczyzn, u którychwykryto guzki, dolegliwości te były związane z istotnym ograniczeniemfunkcji rąk. Wyniki badań z użyciem czynnościowegowskaźnika Dreisera wykazały, że stopień upośledzenia sprawnościrąk zależał głównie od dolegliwości – był znacznie większyw rękach bolesnych (6,98 pkt) niż niebolesnych (1,24 pkt).Aż 32 chorych szukało wcześniej różnych form leczenia guzkówHeberdena i Boucharda. Najczęściej stosowali oni farmakoterapię.Zmiany zwyrodnieniowe stawów palców rąk są bardzo częstew polskiej populacji. Dla znaczącej części chorych stanowią oneistotny problem zdrowotny.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program