Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Er tverrprofesjonell samhandling noe annet enn utøvelse av fag?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ragnhild Nilsen

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 93;
Date: 2010;
Original page

Keywords: tverrprofesjonell | fag | fagområde | samhandling | ledelse

ABSTRACT
Forfatteren viser til at WHO i en fersk rapport (2010) fremholder tverrprofesjonell utdanning og opplæring som et viktig grep for å endre et helsesystem i krise, samtidig som det skjer en utfasing av samarbeidslæring på tvers av profesjoner ved norske universitet og høgskoler. Med utgangspunkt i rammeplanenes Felles innholdsdel for helse- og sosialfagutdanningene diskuterer forfatteren om tverrprofesjonell samhandling blir sett på som et eget fag, en del av en faglig aktivitet, eller en separat funksjon. Og videre, om ikke helsefaglig ledelse og helsefaglig samhandling kan sees på som to sider av samme sak, og ikke to funksjoner som står i motsetning til hverandre.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions