Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

,,Es gibt nicht zwei, wie der ist”.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): A. S. Gouws

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 28;
Issue: 5;
Start page: 241;
Date: 1960;
Original page

ABSTRACT
Om ’n mens se indrukke van prof. Schulze saam te vat, is geen makliketaak nie. Sy invloed op 'n student seliterêre smaak, wetenskaplike vormingen lewensbeskouing is so omvangryk, datek maar net ’n paar daarvan sal aanroer.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?