Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Esperienza migratoria e dinamiche culturali: il caso dei gastarbeiders italiani nella città di Utrecht

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elena Dinubila

Journal: Incontri : Rivista Europea di Studi Italiani
ISSN 0169-3379

Volume: 26;
Issue: 1;
Start page: 60;
Date: 2011;
Original page

Keywords: migratie | culturele dynamiek | Italiaanse gastarbeiders | Utrecht | migrazione | dinamiche culturali | migration | cultural dynamics

ABSTRACT
Migratie en culturele dynamiek. Italiaanse gastarbeiders in UtrechtOp grond van de levensverhalen van migranten uit de jaren zestig reconstrueert de schrijfster de migratiegeschiedenis van Italiaanse gastarbeiders in Utrecht. Uit het onderzoek wordt duidelijk hoe de aanvankelijke noodzaak om zich van een ondergeschikte positie in het land van herkomst los te maken, zich ontwikkelt tot een proces van imitatie van de cultuur van het gastland, tot aan de uiteindelijk bereikte structurele integratie. Toch zijn er in het dagelijks leven van deze immigranten elementen te vinden die terugvoeren naar hun oorspronkelijke cultuur. Naast evidente kenmerken als taal, eten en kleding, hebben zij ook waarden en begrippen behouden die niet direct zichtbaar zijn. Zo blijven bijvoorbeeld de katholieke traditie, de familie en de ethiek van hard werken belangrijke elementen voor het behoud van een Italiaanse identiteit. Om die reden is het te verkiezen om, met betrekking tot de huidige positie van Italianen in de Nederlandse samenleving, niet van assimilatie maar van integratie te spreken.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions