Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ethics in an age of austerity: Social work and the evolving New Public Management

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sarah Banks

Journal: Journal of Social Intervention : Theory and Practice
ISSN 1876-8830

Volume: 20;
Issue: 2;
Start page: 5;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Social work ethics | new public management | austerity | social justice | Beroepsethiek | sociaal werk | schaarste | sociale rechtvaardigheid

ABSTRACT
Ethics in an age of austerity: Social work and the evolving New Public Management This article examines the growth of interest in social work ethics in the context of neo-liberal policies and the growth of managerialism in public service professions. Taking the United Kingdom as an example, while drawing links with trends across Europe and other countries in the global North, the article traces the development of the “New Public Management” (NPM) since the 1990s. NPM is characterized as stressing the importance of measurable outputs, targets and cost effectiveness in the provision of public services. The article considers the extent to which the growth of interest in ethics in social work is part of a progressive movement to offer a critique of NPM through emphasizing professional agency and social justice. Alternatively, the growth of interest in ethics can be viewed as part of the NPM, with a focus on ethics as regulation of professional conduct. The article concludes by emphasizing the importance of reclaiming professional ethics for social work, outlining a preliminary framework for a situated ethics of social justice. Ethiek in een tijd van schaarste: sociaal werk en opkomend New Public Management In dit artikel wordt de groeiende belangstelling voor ethiek in het sociaal werk onder de loep genomen, en in de context geplaatst van het huidige neo-liberaal beleid en het groeiende managerialism in de publieke sector. De ontwikkeling van New Public Management (NPM) vanaf de jaren negentig wordt beschreven, waarbij de situatie in Groot-Brittanie als uitgangspunt wordt genomen, maar eveneens verbindingen worden gelegd met tendensen die elders in Europa waarneembaar zijn. Kenmerkend voor NPM is de nadruk die deze stroming legt op meetbare output, meetbare doelen en efficiëntie bij de levering van publieke diensten. In het artikel vraagt de auteur zich af of de groeiende belangstelling voor ethiek in het sociaal werk onderdeel is van een progressieve beweging die kritiek op NPM geeft, onder andere door nadruk te leggen op professionele autonomie en sociale rechtvaardigheid. Een alternatief is dat ethiek vooral als regulerings- en sturingsmechanisme voor professionals wordt gezien, waarmee de groeiende belangstelling voor ethiek juist als onderdeel gezien kan worden van NPM. Tot besluit wordt benadrukt dat het van belang is om aandacht te besteden aan ethiek in de sociale sector, waarbij de auteur een eerste kader voor een situationele ethiek van sociale rechtvaardigheid schetst, die daarbij bruikbaar kan zijn.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona