Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ETIKA I VRIJEDNOSTI U SOCIJALNOM RADU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kristina Urbanc

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 8;
Issue: 2;
Start page: 153;
Date: 2001;
Original page

Keywords: profesionalna etika | vrijednosti u socijalnom radu | etičke dileme

ABSTRACT
Kontroverzni stavovi društva, etika socijalnog rada i priroda prakse često pridonose pritisku i osjećaju krivnje nakon donošenja relevantnih odluka koje imaju dalekosežnih posljedica za klijentov život. Stoga je u radu posebna pažnja posvećena kontradiktornostima pojedinih uloga koje objedinjuje posao socijalnog radnika, te područjima u okviru kojih se mogu pojavljivati etičke dileme. Autor upozorava na važnost uočavanja razlika između etičkih dilema i primjera loše obavljene prakse socijalnog rada kao i na razloge uslijed kojih može doći do prikrivanja tih razlika. Poznavanje vlastitog i profesionalnog sustava vrijednosti, kontinuiran rad na sebi, poznavanje zakonskih propisa i promjena, te općenito permanentna edukacija omogućit će socijalnim radnicima da osvijeste postojeće dileme, stvore vlastiti stav u specifičnoj situaciji, te da s više samopouzdanja zajedno s klijentom pristupe rješavanju problema.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?