Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Etiologia i przebieg marskości wątroby u dorosłych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Piotr Zaborowski

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 3;
Issue: 4;
Start page: 323;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: marskość wątroby

ABSTRACT
W pracy przedstawiono definicję, cechy kliniczne, laboratoryjne i najczęstsze przyczyny doprowadzające do powstania marskości wątroby u dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem następstw zakażeń wirusami hepatotropowymi oraz wpływu zaburzeń metabolicznych. Omówiono również czynniki determinujące przebieg i dynamikę postępu marskości wątroby.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program