Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

EVALUACIJA INDIVIDUALNOG SAVJETOVALIŠNOG TRETMANA MLADIH KONZUMENATA MARIHUANE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Snježana Šalamon

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 249;
Date: 2004;
Original page

ABSTRACT
Cilj evaluacije individualnog tretmana konzumenata marihuane u Savjetovalištu za probleme ovisnosti grada Zagreba bio je procjeniti uspješnost savjetovališnog procesa u radu s mladim korisnicima marihuane. To je prvo istraživanje ovakve vrste u nas. U skladu s ciljevima savjetovališnog tretmana i istraživačkim problemima konstruirana je posebni upitnik koju se klijenti ispunjavali na početku i kraju savjetovališnog tretmana.U istraživanju je sudjelovao 51 klijent/ispitanik koji je prošao savjetovališni proces u trajanju 3-4 mjeseca. Ispitanici su srednjoškolci, eksperimentatori i konzumenti marihuane u dobi od 15 do 19 godina. Svim ispitanicima je ovo prva i jedina stručna intervencija vezana uz njihovo konzumiranje marihuane. Podaci analizirani na razini grupe pokazali su da je u svim relevantnim područjima – znanje, stavovi, odnosi u obitelji, odnos prema školi, samopoštovanje, slobodno vrijeme - došlo do značajnog pozitivnog pomaka u funkciji tretmana.Evaluacija je pokazala da je opisani tretman uspješan i preporučljiv za konzumente tzv. lakih droga, te se može preporučiti za primjenu i u drugim sličnim institucijama u Hrvatskoj.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program