Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Evidens – et sentralt begrep i profesjonell sykepleie?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Liv-Helen Odland

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 101;
Date: 2010;
Original page

Keywords: evidens | evidensbasert sykepleie | evidensbasert medisin | kunnskapshierarki | instrumentalistisk mistak | omveiene til evidens

ABSTRACT
Artikkelen representerer en refleksjon over at NOKUT i forbindelse med revidering av akkreditering av studietilbudet ”Bachelorgradsstudium i sykepleie” ved Høgskolen i Bodø, hevder at fremtidige sykepleiere må kunne bidra til evidensbasert sykepleie. Det gjøres uten at det defineres nærmere hva de legger i dette, og hvilke metoder for å fremskaffe evidens de legger til grunn. Artikkelen løfter fram at dette synes problematisk så lenge evidensbasert sykepleie synes å være avledet av evidensbasert medisin, med de samme metoder og kriterier som ligger til grunn for denne. Evidensbasert medisin representerer en snever bruk av evidensbegrepet knyttet til naturvitenskapelig tenkning, og metoder som i stor grad ikke er hensiktsmessig for å belyse sykepleiefaglige problemstillinger. Eksempler kan være pasienters opplevelse av sykdom, om lidelse og livsmot. Det finnes andre metoder å fremskaffe evidens på enn randomiserte forsøk og hypotetisk-deduktiv metode.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?