Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

EXEGESIS OF THE QURAN WHICH WRITTEN THE TIME OF THE CRIMEAN KHANATE WITH MIXED DIALECT AND UNUSUAL VOCAL DERIVATIONS IN THIS TRANSLATION OF THE QURAN
KIRIM HANLIĞI ZAMANINDA YAZILMIŞ KARIŞIK DİLLİ BİR KURAN TEFSİRİ VE BU TEFSİRDE GEÇEN SIRA DIŞI BAZI ÜNLÜ TÜREMELERİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mehmet Vefa NALBANT

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1899;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Quran | Turkish | Crimean Khanate | mixed dialect | vocal derivation. Kuran | Türkçe | Kırım Hanlığı | karışık dil | ünlü türemesi.

ABSTRACT
Quran translations in terms of the history of the Turkish language are important works. We're working on Koran exegesis which have mixed-language informational feature. In this exegesis of the Quran have a examples related to vocal derivations. Both in these work and in the Kipchak dialects derivation of vocals suggests as a for differential feature for this Turkish dialectal groups. Kuran çevirileri Türk dili tarihi açısından önemli eserlerdir. Üzerinde çalıştığımız karışık dilli Kuran tefsiri içindeki birçok dil bilgisel özelliğiyle dikkat çekicidir. Bu tefsirdeki ünlü türemeleriyle ilgili örnekler sıra dışı örneklerdir. Gerek bu eserdeki gerekse başka Kıpçak lehçelerindeki ünlü türemeleri, bu türemelerinin bu lehçe grubu için ayırıcı bir özellik olabileceğini ortaya koymaktadır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions