Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

FAKTORI RIZIKA KOD POJAVE SAMOOZLJEĐIVANJA DJECE I MLADIH

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Martina Sičić | Lana Mužinić

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 15;
Issue: 1;
Start page: 49;
Date: 2008;
Original page

Keywords: samoozljeđivanje | adolescenti | socijalna obilježja adolescenta | psihijatrijska obilježja adolescenta

ABSTRACT
O problemu samoozljeđivanja među adolescentima kod nas se još uvijek javno ne govori te se, kao što je to slučaj i s nekim drugim psihičkim poremećajima, ta pojava stigmatizira i ostaje sakrivena javnosti. Rad donosi teorijski osvrt na pojavu samoozljeđivanja, prevalenciju problema u inozemstvu, prvenstveno u SAD-u, Velikoj Britaniji i Kanadi te istraživanje provedeno kod nas u Zagrebu u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11. Ovo istraživanje obuhvaća 26 adolescenata i svrha mu je bila utvrditi koliko su često istraživani faktori rizika prisutni među tim adolescentima. Ispitivani faktori rizika su: s kim dijete živi, bračno stanje roditelja, radni odnos roditelja, odnosi među članovima obitelji, prisutnost nasilja i ovisnosti u obitelji, zlostavljanje djeteta, raniji pokušaj/namjera suicida i suicidalne misli djeteta), agresivnost djeteta, smetnje ponašanja (počinjenje kaznenih djela i prekršaja od strane djeteta) i prisutnost psihičkih poremećaja djeteta (dijagnoza). Rezultati pokazuju kako socijalna i psihijatrijska obilježja adolescenata utječu na pojavu samoozljeđivanja.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?