Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Familie og kontinuitet: Pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ingrid Drageset | Ketil Normann | Ingunn Elstad

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Familie | kontinuitet | eldre | demenssykdom | sykehjem | livsløp

ABSTRACT
Artikkelen bygger på intervju av nære pårørende om livsløpet til pasienter med demenssykdom som bor i sykehjem i Nord-Norge. De pårørende ble spesielt spurt om pasientenes vaner, interesser og aktiviteter gjennom livsløpet. Det ble utført narrativ analyse av intervjuene med vekt på fortolkning av livsløp og livshendelser hos pasientene. Artikkelen viser hvordan pårørende konkret bidrar til å videreføre kontinuiteten i livsløpet til pasienten, samtidig som det kommer fram hvordan denne kontinuiteten også har stor betydning for pårørende i deres eget liv. Artikkelen viser og at for at pasienten skal oppleve kontinuitet i eget liv etter flytting til sykehjem, er det viktig med en form for kontakt med hjemplass og landskap, og at det gis rom for tradisjoner og livshistorie.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program