Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Farklı Okul Ortamlarındaki Çocukların Okul Sonrası Fiziksel Aktivitelerde Algıladıkları Öz-Yeterlikleri

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Cevdet CENGİZ & Mustafa Levent İNCE

Journal: Journal of Administrative Sciences
ISSN 1304-5318

Volume: 11;
Issue: 21;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

ABSTRACT
Bu çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okul sonrası fiziksel aktivite öz-yeterlik, personel ve ebeveyn etkisi algılarını okul çevresi ve cinsiyet değişkenlerine göre incelemektir. Çalışmaya çevresinde fiziksel aktivite imkanları düşük (A okulu) ve yüksek (B okulu) olan iki ilköğretim okulundan 430 (nkadın =224 ve nerkek = 206) ikinci kademe öğrencisi katılmıştır. Elde edilen verilere Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) uygulanmış ve sonuçlarına göre B okulu lehine okullar arasında anlamlı fark tespit edilmiştir, Wilks’ Lambda = 94, F(3, 424) = 9.80, p
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil