Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Farmakoekonomia antagonistów GP IIb/IIIa (część 1)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Kowalik | Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 59;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: abciximab | ostre zespoły wieńcowe | przezskórna angioplastyka wieńcowa (PTCA) | stentowanie

ABSTRACT
Pierwsza część farmakoekonomii antagonistów GP IIb/IIIa jest poświęcona znaczeniu tej grupy leków w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych i zabiegach przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych. Dotychczas na podstawie licznych badań stwierdzono, że 3 leki z tej grupy - abciximab, eptifibatid i tirofiban -przynoszą znaczne korzyści kliniczne i poprawiają rokowanie u chorych. Niestety są to jednocześnie jedne z najdroższych preparatów dostępnych w kardiologii interwencyjnej. Dotyczy to zwłaszcza abciximabu, który jednocześnie wydaje się być najkorzystniej działającym antagonistą GP IIb/IIIa. Dlatego w tej części najwięcej uwagi poświęcono abciximabowi i wynikom analiz farmakoekonomicznych przeprowadzonych na podstawie dużych badań klinicznych z udziałem tego leku. Przedstawiono wyniki analizy kosztów w badaniu EPIC i EPILOG oraz wyniki analiz typu koszty-efektywność przeprowadzonych w różnych krajach w oparciu o najważniejsze badania kliniczne z abciximabem. Koszt dodatkowego roku życia w tych badaniach nie przekracza 20 000 dolarów. Wydaje się, że abciximab jest szczególnie opłacalny w leczeniu angioplastycz-nym chorych z grup wysokiego ryzyka (niestabilna choroba niedokrwienna serca, świeży zawał serca), chorych na cukrzycę oraz w zabiegach z wszczepianiem stentu.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona