Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Farmakoekonomiczne aspekty zastosowania sibutraminy w leczeniu otyłości

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Arkadiusz Pietrasik | Szymon Kaczor | Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 99;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: otyłość | sibutramina | farmakoekonomika

ABSTRACT
Otyłość jest istotną przyczyną zachorowalności i śmiertelności głównie z powodu schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Niskokaloryczna dieta oraz wysiłek fizyczny są filarem skutecznej walki z nadwagą. Farmakoterapia jest tylko uzupełnieniem tych metod. Obecnie istnieją trzy zasadnicze klasy leków stosowanych pomocniczo w otyłości: 1) leki hamujące poczucie głodu, które zmniejszają potrzebę przyjmowania pokarmów, takie jak związki działające w ośrodkowym układzie nerwowym, mające charakter neurotransmiterów lub spokrewnionych z nimi peptydów; 2) leki hamujące wchłanianie pokarmów, doprowadzające do zmniejszonego napływu energii w mechanizmie działania na etapie przewodu pokarmowego; 3) leki wpływające na termogenezę, zwiększające procesy kataboliczne i wykorzystywanie energii. Aktualnie, jedynie dwa leki rekomenduje się w celu długotrwałej terapii: sibutraminę (inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny) oraz orlistat (inhibitor lipazy trzustkowej, zmniejszający wchłanianie tłuszczy przyjmowanych z pokarmem). W przyszłości oczekiwane są nowe sposoby terapii i nowe leki, w związku z intensywnym rozwojem wiedzy patofizjologicznej związanej z regulacją masy ciała. Poniższy artykuł opisuje niektóre aspekty farmakoekonomiczne terapii sibutraminą u chorych z otyłością. Zawarto w nim również przegląd wybranych badań klinicznych z zastosowaniem tego leku. Wyniki dostępnych randomizowanych badań klinicznych potwierdzają skuteczność stosowania sibutraminy w leczeniu otyłości. Analizy farmakoekonomiczne oceniające kosztową efektywność terapii sibutraminą wskazują, że jest ona kosztowo-efektywna w redukcji masy ciała poprzez zmniejszenie kosztów leczenia chorób współistniejących z otyłością. Czynnikiem ograniczającym dostępność tej formy terapii jest wysoki koszt kuracji.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program