Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Farmakoekonomiczne aspekty zastosowania kardiowertera-defibrylatora w prewencji nagłych zgonów sercowych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Arkadiusz Pietrasik | Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 4;
Issue: 4;
Start page: 377;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: kosztowa efektywność | koszt dodatkowego roku życia | komorowe zaburzenia rytmu | kardiowerter-defibrylator

ABSTRACT
Wyniki randomizowanych badań klinicznych potwierdzają skuteczność terapii z zastosowaniem implantowa-nego kardiowertera-defibrylatora (implantable cardioverter defibrillator - ICD) w redukcji ryzyka zgonu u osób z komorowymi zaburzeniami rytmu. Wysoki koszt takiej terapii ogranicza wskazania do wszczepiania ICD do grupy chorych, w przypadku których takie postępowanie będzie efektywne zarówno w aspekcie klinicznym, jak i farmakoekonomicznym. Wżadnym z dostępnych opracowań nie zaproponowano optymalnej strategii pozwalającej na identyfikację grupy odnoszącej największe korzyści z terapii ICD, chociaż wskazuje się na czynniki mogące determinować korzyść z takiej terapii (wiek >70 lat, frakcja wyrzucania lewej komory

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program