Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Feedback og debriefing

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Christian S. Høyer

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 3;
Issue: 6;
Start page: 3;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
I denne artikel omtales feedback anvendt i den lægevidenskabelige uddannelse. Konteksten er simulationsøvelser, hvor akutte, sjældne eller komplekse hændelser trænes ved simulation.Det læringsmæssige potentiale i simulationsøvelser er meget stort og maksimeres ved at anvende en form for feedback, der betegnes debriefing. Debriefing indeholder dels en faglig del, dels en betydende emotionel del. Inddragelse af den emotionelle komponent er nødvendig hvis den nødvendige refleksion skal føre til læring. Principperne anvendt ved debriefing, som den beskrives her, kan bringes til anvendelse i andre fag og sammenhænge, for eksempel ved tekstfeedback.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program