Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Fiala, Petr a kol.: Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Libor Rosenzweig

Journal: Středoevropské Politické Studie
ISSN 1213-2691

Volume: 12;
Issue: 1;
Start page: 113;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
book review
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?