Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Fibraty - dlaczego ważne? Statyny - dlaczego ważniejsze?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jacek Lewandowski | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 273;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: statyny | fibraty | dyslipidemie | czynniki ryzyka

ABSTRACT
Fibraty i statyny stanowią obecnie podstawowe leki hipolipemizujące w praktyce klinicznej. W ostatnim czasie wzrasta rola statyn, chociaż pojawiają się również interesujące doniesienia o roli fibratów w farmakoterapii kardiologicznej. Aktualnie - po publikacji wyników badania HPS {Heart Protection Study) - statyny zyskały kolejne dowody kliniczne na rzecz ich szerszego stosowania. Niniejsza debata ma celu skonfrontowanie tych dwóch grup leków pod kątem ich działania farmakologicznego i dowodów pochodzących z kontrolowanych badań świadczących o ich korzystnym wpływie. Dwaj uczestnicy debaty - reprezentujący odpowiednio fibraty i statyny - poproszeni zostali o ustosunkowanie się do trzech kwestii: podstaw epidemiologicznych stosowania tych grup leków, efektów działania statyn i fibratów w praktyce klinicznej oraz dowodów płynących z badań klinicznych nad tymi lekami (evidence-based medicine). Każdy z uczestników dyskusji podsumował też swoje stanowisko względem obecnego statusu terapeutycznego grupy leków, którą przedstawiał.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona