Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

FINAL PHONEM CONSONANTS IN DIALECTS OF TURKEY TURKISH
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA SON SES ÜNSÜZLERİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Özkan AYDOĞDU

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 576;
Date: 2009;

Keywords: http://turkishstudies.net/Makaleler/1382680314_36-aydo%c4%9fdu%c3%b6zkan1729(D%c3%bczeltme).pdf

ABSTRACT
In this study, it will be handled with differences in final phoneme as one of the differences seen between dialects and standard language. The differences seen in final phoneme consonants, between standard language and dialects of Turkey Turkish, can be classified as those main titles: 1. Consonant changing in final phoneme, 2. Consonant drops in final phoneme, 3. Consonant derivation in final phoneme.In our study, those differences will be evaluated with the examples by scanning the texts of current dialect researches. Bu çalışmada, ağızlar ile ölçünlü dil arasında görülen farklılıklardan son seste meydana gelmiş olan farklılıklar ele alınacaktır. Ölçünlü dil ile Türkiye Türkçesi ağızları arasında, son ses ünsüzlerinde görülen farklılıkları, şu ana başlıklar altında sınıflandırabiliriz: 1. Son seste ünsüz değişmeleri, 2. Son seste ünsüz düşmeleri, 3. Son seste ünsüz türemeleri.Çalışmamızda, bu farklılıklar mevcut ağız çalışmalarında yer alan metinler taranarak elde edilen örnekler ışığında ortaya konacaktır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions