Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE FIRST LONG WOVELS IN THE DIALECT OF ARAPKİR/MALATYA
ARAPKİR/MALATYA AĞZINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Fatih ÖZEK

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1954;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Long wovels | the first long wovels | Turkey Turkish dialects | phonetic. Uzun ünlüler | birincil uzun ünlüler | Türkiye Türkçesi ağızları | sesbilim

ABSTRACT
The fact that the first long wovels are shortened in the Oguz Turkish dialects expect Turkmen Turkish is the most common thought. In the standart Turkey Turkish the first long wovels are also shortened. However, the studies which started in the second half of the twentieth century and the studies Turkey Turkish has been preserved even if it is rare. These studies are very important beacuse they are seen in the Oguz Turkish dialect group except Turkmen Turkish. Our study comprises of the Arapkir town of the province Malatya. We found out some words with the first long wovel in the studies we did in this area. We made a list of these words that we found in the conclusion part of our study. Oğuz grubu Türk lehçelerinde, Türkmen Türkçesi dışında, birincil uzun ünlülerin normal süreli karşılıklarına dönüşerek kısaldığı yaygın bir kanaattir. Türkiye Türkçesi ölçünlü dilinde de birincil uzun ünlüler tamamen kısalmıştır. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve son zamanlarda yoğunluk kazanan çalışmalar Türkiye Türkçesi ölçünlü diline kaynaklık eden Türkiye Türkçesi ağızlarında birincil uzun ünlülerin dağınık da olsa korunduğunu göstermektedir. Bu çalışmalar Türkmen Türkçesi dışında, birincil uzun ünlülerin Oğuz grubu Türk lehçelerinde görülmesi bakımından son derece önemlidir. Çalışmamız Malatya ilinin Arapkir ilçesini kapsamaktadır. Bu bölgede yaptığımız ağız derlemelerinde birincil uzun ünlülü bazı kelimeler tespit ettik. Türkiye Türkçesi ağızlarında birincil uzun ünlülerin bulunması bakımından önemli olan bu kelimeleri çalışmamızın sonunda bir liste halinde verdik.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program