Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE FIRST SOCIALIST WOMAN POETESS: IS YAŞAR NEZİHE BÜKÜLMEZ ?
İLK SOSYALİST KADIN ŞAİR, YAŞAR NEZİHE BÜKÜLMEZ Mİ?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): İlknur TATAR KIRILMIŞ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1856;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Yaşar Nezihe Bükülmez | socialist | woman | poet Yaşar Nezihe Bükülmez | sosyalist | kadın | şair.

ABSTRACT
Yaşar Nezihe Bükülmez, who lived in 1882-1971, generally wrote poems and in a limited numbers of assays.She also had two published works.While the sentimentality,which she transferred to her poems from feeding her own life,was being forgotten short after her period, a few socialist contents poems in her poetry had been her respect,which perpetuated until today.In this work,Yaşar Nezihe Bükülmez’s life,works and the reality at first woman poet characterization were searched and it was believed that she was not a socialist. 1882-1971 yılları arasında yaşayan Yaşar Nezihe Bükülmez; genel olarak şiir, kısıtlı sayıda deneme türünde eserler vermiştir. Basılmış iki şiir kitabı da bulunan Nezihe Bükülmez’in kendi yaşamından beslenerek şiirlerine aktardığı duygusallık, döneminden kısa bir süre sonra unutulurken şiirleri içinde çok az sayıda yer alan sosyalist içerikli manzumeleri günümüze kadar yaşatılan bir yönü olmuştur. Bu çalışmada Yaşar Nezihe Bükülmez’in hayatı, eserleri ve “ilk sosyalist kadın" şair şeklindeki nitelendirmenin gerçekliği araştırılmış ve sosyalist olmadığı yönünde kanaate ulaşılmıştır.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona