Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Fleiss Kappa ve Krippendorff Alpha Uyum Katsayılarının Örneklem Genişliği, Değerlendirici Sayısı ve Kullanılan Ölçeğin Kategori Sayısından Etkilenme Durumları Üzerine Bir Benzetim Çalışması

ADD TO MY LIST
 
Author(s): E. Arzu KANIK | Gülhan OREKİCİ TEMEL | İrem ERSÖZ KAYA

Journal: Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics
ISSN 1308-7894

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 74;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Gözlemci değişkenliği | Sonuçların yeniden üretilebilirliği

ABSTRACT
Amaç: Bu çalışmanın amacı, aynı materyal üzerinde hastanın durumu hakkında klinik karar veren birden fazla değerlendirici arasındaki uyum hesaplanırken kategorik veriler için kullanılan Krippendorff Alpha ve Fleiss Kappa istatistiklerinin, örnek genişliği, değerlendirici sayısı ve kullanılan ölçeğin kategori sayısından nasıl etkilendiklerini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntemler: Fleiss Kappa ve Kripendorff Alpha uyum katsayılarının değerlendiricilerin kararları arasında hiç uyum olmadığı (değerlendiriciler arasındaki karar rasgele) ve yüksek uyumun (değerlendiriciler arasındaki ortak karar 0.90 düzeyinde) olduğu durumlarda sonuçların örnek genişliklerinden, değerlendirici sayısından ve tanı testinin kategori sayısından nasıl etkilendiğini incelemek amacı ile bir Monte Carlo benzetim çalışması yapılmıştır. Benzetim çalışması Matlab 7 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Örnek büyüklüğünün küçük, orta ve yüksek olması sonuçları değiştirmemekle birlikte değerlendiriciler arasında çok güçlü bir uyum varken değerlendirici sayısının en az 5 ve tanı testinin kategori sayısının 10a çıkma durumunda Krippendorff Alpha katsayısının beklenen değerin (0.90) daha büyük tahminler yaptığı gözlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada örnek büyüklüğünün 30 olarak alınmasının Fleiss Kappa ve Kripendorff Alpha uyum katsayılarının her ikisi için de parametreyi doğru tahmin etmek için yeterli bir büyüklük olduğu saptanmıştır. Değerlendiriciler arası uyum hesaplanırken değerlendirici sayısı ve kategori sayısının 5 ten fazla olduğu durumlarda Krippendorff Alpha kullanırken tahminlerin gerçek değerinden yaklaşık 1,05 kat daha fazla olabildiği dikkate alınmalıdır.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?